Selecteer een pagina

Ruim 2000 bezoekers op eerste Museumnacht FRL

Avontuurlijk programma in 19 musea vormt succesvolle editie

De eerste Museumnacht FRL op zaterdag 17 september was een groot succes. Op het avontuurlijke programma in de 19 deelnemende musea door de hele provincie kwamen meer dan 2000 bezoekers af. 

‘De nacht is onze speeltuin’ was de ondertitel en het centrale thema van de eerste editie van Museumnacht FRL. Het leverde voor de ruim tweeduizend bezoekers een unieke, avontuurlijke museumbeleving op. Zo verkochten concerten van Robin Kester in het Museumhuis van Eysinga en Zea & Iris Dicke in het Fries Landbouwmuseum stijf uit en liepen honderden bezoekers de route van Obe naar het Pier Pander Museum en diens tempel. Op de kop van de Afsluitdijk trokken bijna tweehonderd bezoekers naar het Kazemattenmuseum om in het donker door de loopgraven te dwalen, en ook musea in Heerenveen, Dokkum, Joure en Drachten ontvingen veel overwegend jonge bezoekers.

Jonger publiek

‘We zijn erg onder de indruk van hoe de musea op basis van het thema dit programma hebben gemaakt’, zegt Karin Hofmeijer, campagnemanager cultuur van Merk Fryslân en mede-initiator van Museumnacht FRL. ‘Daardoor stond het evenement als een huis, trok het veel en vooral een jonger publiek naar de Friese musea en hebben we er als provincie een prachtig evenement bij.’

Deelnemende musea

Museumnacht FRL in Fryslân vindt niet in één stad plaats, maar verspreid door de hele provincie, dat is uniek in Nederland. Museumnacht FRL werd georganiseerd door de Museumfederatie Fryslân en Merk Fryslân, met ondersteuning van de Provincie Fryslân. De initiatiefnemers bekijken nu hoe deze succesvolle eerste editie een vervolg kan krijgen in 2023 en opvolgende jaren.

Aan Museumnacht FRL namen de volgende musea deel:
Museumhuis Van Eysinga, De Utrecht, Obe by Tresoar, Pier Pander Museum, Fries Landbouwmuseum, Museum Warten, Fries Scheepvaart Museum, Houtstad IJlst – museum en werkplaats, Museum Martena, Kazemattenmuseum, Museum ’t Fiskershúske, Kennis- en informatiecentrum Terp Hegebeintum, Museum Dokkum, Fogelsangh State, Observeum, Museum Dr8888, Museum Joure, Museum Heerenveen, Museum ’t Kiekhuus en Ir. D.F. Woudagemaal.

Onder: Robin Kester in Museumhuis van Eysinga, foto Maarten Dikken